Banner.125jaarbestaan_1755 x 810px

Loge Den Haag van de TVN 125 jaarOp 17 juni 2022 vieren wij ons 125-jarig jubileum met het evenement 'Eeuwige Wijsheid voor deze Tijd' in museum Beeld en Geluid Den Haag, Zeestraat 82, 2518 AD  Den Haag.

In ons voormalige logebouw waar de energie van meer dan 75 jaar spiritueel werk nog voelbaar is, gaan we samen met sprekers Annine van der Meer, Rico Sneller, Bernardo Kastrup en Tim Boyd op zoek naar de rode draad die door de aandachtsgebieden filosofie, wetenschap en religie loopt.

Welke raakvlakken zijn er? Is er wellicht een gemeenschappelijke kern te ontdekken, die als houvast kan dienen voor de mens in de huidige tijd?  Hoe kan je dat wat nuttig voor je is, distilleren uit de eindeloze stroom van informatie die dagelijks op je afkomt?

Alle informatie over de sprekers en hun lezingen vind je hier.

De Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door Helena Petrovna Blavatsky en anderen. Mevrouw Blavatsky gebruikte oude esoterische bronnen, oosterse filosofieën en heilige geschriften van wereldreligies om een spirituele stroming vorm te geven die bekend zou worden onder de naam Theosofie. Hiermee opende zij het esoterisch pad in het Westen en zorgde ervoor dat termen als karma en reïncarnatie nu bij iedereen bekend zijn.

De moderne New Age, Antroposofie, yogascholen en vele andere populaire bewegingen, putten uit de kennis die mevrouw Blavatsky via de theosofie naar het Westen heeft gebracht.

In 7 afleveringen kijken we terug op de afgelopen 125 jaar en richten we onze blik op de toekomst, waarin we de missie  die mevrouw Blavatsky ons meegaf om de mensheid te laten weten dat er zoiets bestaat als Theosofie, zullen blijven communiceren naar een zo groot mogelijk publiek, gebruik makend van de nieuwe media.

 

Als mens bezitten we de unieke kwaliteit om anderen over onze ervaringen te kunnen vertellen. Wij herkennen onszelf in elkaars verhalen en kunnen ons inleven in de emoties die de belevenissen bij de ander oproepen. Dat schept een band.  

Al sinds mensenheugenis geven we verhalen door aan onze leeftijdsgenoten en aan onze kinderen. De verhalen laten zien wie we zijn, wat we hebben meegemaakt en wat we belangrijk vinden in het leven. Ze gaan over universele thema's als goed en kwaad, groei en verval en leven en dood. 

Voor ons jubileum interviewde Annelies Moerel zes (oud-)voorzitters van de Loge Den Haag en de Theosofia Stichting, om uit te vinden welk pad naar bewustzijnsontwikkeling zij bewandelden en welke rol de theosofie daarin gespeeld heeft. En hoe zien zij de toekomst?

Dit zijn de verhalen van Elisabeth Raven, Hans van Aurich, Imelde Ruberti, Wim Leys, Jan Maarten Braak en Ria Schopman.

Theosofie is een allesomvattende levensfilosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Een van de belangrijkste pijlers is vrijheid van denken (lees hier de verklaring en een artikel van Hans van Aurich over Vrijheid van Denken).

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis, die de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft.

Deze tijdloze wijsheid omvat begrippen als karma, reïncarnatie, evolutie, het eenheidsprincipe en universeel en individueel bewustzijn. Wil je meer weten over een van deze onderwerpen, klik dan door voor een korte uitleg over deze thema's. 

nl_NLDutch