Annine van der Meer

Dr. Annine van der Meer is godsdiensthistoricus, theoloog en symbooldeskundige. Zij was de zevende, laatste en enige vrouwelijke promovendus van de internationaal bekende Prof. Dr. Gilles Quispel, vermaard vanwege zijn vertaling van het zogenaamde ‘vijfde’ Evangelie, het Evangelie van Thomas en andere teksten uit de Nag Hammadi Bibliotheek, herontdekt in Boven-Egypte in 1945.

Annine schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving.

Onder His-Story delft zij Her-Story op ten einde Our-Story te schrijven. Waar nodig, vult zij het gevestigde vrouw- en mensbeeld aan teneinde gelijkwaardigheid, harmonie, balans en vrede voor de wereld te bereiken.

Pansophia
In 2008 richtte zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21eeeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen en mannen verbindt, een school die zij leidde tot 2018 en die een vervolg vindt in de huidige Pansophia Community. In 2015 startte zij haar eigen uitgeverij Pansophia Press waarin zij het werk van Pansophia door middel van publicaties en lezingen voortzet. Bij haar onderzoek maakt Annine gebruik van een geïntegreerde en interdisciplinaire wetenschappelijke methode; haar werk  omvat het hele terrein van vrouwenstudies en met name de spirituele aspecten daarvan.

Maria Magdalena Ontsluierd
Een persoonlijke doorbraak vormde voor haar het schrijven en publiceren van haar laatste en alom geprezen boek Maria Magdalena Ontsluierd. Verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld in 2021. Dit boek is gebaseerd op het Evangelie van de Geliefde Metgezellin van Jeshua, of te wel Miryam de Migdala. Deze baanbrekende tekst is eeuwenlang via de Kathaarse traditie in vrouwelijke lijn in het geheim overgeleverd en is in 2010 aan de wereld teruggeven. Vanaf het moment van kennisnemen van de inhoud van dit evangelie, beijvert Annine zich om een moderne invulling te geven aan wat de Ouden noemden de Hemelvaart of Hemelreis. In moderne bewoordingen beschrijft Miryam’s evangelie aan het eind haar Ascensie: de ervaring van de bestijging van de multidimensionale Boom van Leven. Het opent de weg naar de vijfde en hogere dimensies, waar  Wijsheid, de Moeder, wacht.

Voor de MENSEN van NU is het de hoogste tijd de hogere kennis van Maria Magdalena te doorgronden en de spirituele kant van het LEVEN in natuur en maatschappij opnieuw vorm te geven.

Lezingen, cursussen en boeken van Annine van der Meer hebben tot doel vergeten vrouwelijke aspecten uit ons collectieve verleden opnieuw bewust te worden en innerlijk te ervaren. Pas als de vrouwelijke aspecten in en buiten ons weer in hun oorspronkelijke evenwicht met de mannelijke kwaliteiten komen, ontstaat er een nieuwe balans. Het werk van Annine van der Meer is erop gericht aan deze bewustzijnsverandering bij te dragen.

Daartoe brengt zij langs wetenschappelijke weg het moederland in kaart. Want wanneer vrouwen en mannen zich de moederlandse waarden van onderlinge verbinding en eenheid herinneren, kunnen zij die opnieuw in het hier en nu implanteren. Dan komt wat zoek is geraakt in het vaderland, weer terug in mens en samenleving: in mensenland. 

PanSophia is de 21e-eeuwse dochter van Wijsheid of Sophia. De aloude Wijsheid of Sophia weet dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, maar dat in een periode van toenemende verstoffelijking de mens vergeten is naast het lichaam ook te bestaan uit geest en ziel. Daar wil dochter Pansophia wat aan doen. Haar naam is samengesteld uit twee Griekse woorden namelijk ‘allesomvattend’ (pan) en Sophia (Wijsheid).

Haar naam ‘alomvattende en universele Wijsheid’ drukt haar doel en haar missie uit. De dochter wil de Moeder in de 21e eeuw opnieuw levend maken in ons bewustzijn.

Hieronder kun je de boektrailers bekijken van Annine's boeken Maria Magdalena Ontsluierd en Empower jezelf met Venuskracht.

Maria Magdalena Ontsluierd

Empower jezelf met Venuskracht

Lezing 'Maria Magdalena in esoterisch perspectief' van 23 oktober 2021
Op deze pagina kunt je de volledige lezing terugzien die Annine gaf ter ere van het 120-jarig bestaan van de Loge Utrecht van de TVN, getiteld Maria Magdalena in esoterisch perspectief: https://www.annine-pansophia.nl/annine-van-der-meer-spreekt-voor-de-theosofische-vereniging-utrecht/


Meer links naar het werk van Annine
https://www.pansophia-press.nl/a-39774431/boeken-van-pansophia-press/the-language-of-ma-the-primal-mother-2013/
https://www.pansophia-press.nl/a-62313067/boeken-van-pansophia-press/maria-magdalena-ontsluierd-2021/
Lezingencyclus over Maria Magdalena Ontsluierd op Kunstgeschiedenis Academie
https://vimeo.com/634356715/dfc8402bea (Engelstalige lezing voor Scientific & Medical Network 13-10-2021)

Annine schrijft regelmatig nieuwsbrieven met nieuws uit het internationale matriarchaatnetwerk en over haar recente onderzoeksresultaten. Meld je nu aan via www.anninevandermeer.nl en www.pansophia-press.nl.

Ook op haar Facebookpagina's schrijft Annine regelmatig posts over nieuwe onderzoeksresultaten:
Facebook Maria Magdalena Ontsluierd
Facebook PanSophia Community

en_USEnglish