5. De theosofie is ons thuis

Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag, logepand van 1992 – dec 2020

Ter gelegenheid van de opening van het logegebouw  Laan van Meerdervoort 1 A op 19 september 1992, hield de toenmalige voorzitter mevrouw Elisabeth Raven-Klapproth een toespraak waarvan we hieronder een gedeelte weergeven.

Ik heet u allen van harte welkom in ons nieuwe gebouw aan de Laan van Meerdervoort 1A. Veel dank gaat naar allen die hebben meegewerkt om dit huis gereed te maken voor zijn doel: spiritueel werk doen in dienst van de gemeenschap van alle werkers op deze aarde. Ons gebouw staat open voor alle zoekers naar wijsheid. Ieder is welkom op de lezingen, gespreksavonden en cursussen, die allen in het teken staan van Universaliteit, want wijsheid komt zowel uit het Oosten als uit het Westen.

Ook is ieder welkom in onze uitgebreide bibliotheek, die niet alleen openstaat voor leden, maar ook voor belangstellenden.

‘Vrijmetselaarstempel op de 1e verdieping

‘De Haagse Loge biedt in haar gebouw onderdak aan verschillende andere spirituele verenigingen. Allen in dit huis, zijn op zoek naar de universele waarheid die verborgen is in godsdiensten, filosofieën en in wetenschappen; op zoek naar die ultieme werkelijkheid die de oergrond is van ons bestaan en waarin wij allen wortelen, ja waarin wij allen een zijn. Broederschap is daarom geen onwerkelijke illusie, maar de diepste waarheid van ons leven.

Het streven naar ‘Eenheid in verscheidenheid’ is van groot belang in onze tijd, waarin mensen elkaar te lijf gaan vanwege godsdienstverschillen en rassenonderscheid.

Moge dit huis een stralend centrum zijn van wijsheid, harmonie en vrede, moge hier mensen met elkaar werken en met elkaar verdieping vinden.

Moge mensen hier geïnspireerd worden en inzicht verkrijgen over ‘Wie ben ik wezenlijk?’ en ‘Wat is mijn levenstaak?’ en vanuit die diepe wijsheid handelend in deze wereld optreden, ten dienste van allen en alles.”

In deel 6 van de geschiedenis van de Loge Den Haag: De geschiedenis herhaalt zich

History
en_USEnglish