7. Een nieuwe cyclus begint

Ter ere van het 125-jarig bestaan van de Loge, heeft Francine Rasenberg vanuit haar expertise een gecorrigeerde horoscoop gemaakt van 30 maart 1897, de oprichtingsdatum van onze loge waarin we een aantal boeiende aspecten aantreffen. Het geboortemoment van een levend wezen, organisatie of gebeurtenis is een momentopname, een snapshot van het op dat moment aanwezige kosmische planetenpatroon als sleutel om de karakteristieken, gedrag, kwaliteiten en uitdagingen als blauwdruk te onthullen in het licht van het te volgen levenspad. Ook heeft Francine de horoscoop van mevrouw Blavatsky en de toekomsthoroscoop van de Loge gemaakt en deze laten interessante overeenkomsten, bewegingen en snijvlakken zien, die zij met hartstocht en kennis deelde op de jubileumviering voor leden op 30 maart 2022.

Geboortehoroscoop van de Loge Den Haag van de TVN

Enkele opvallende aspecten:

  • Een groot driehoekpatroon staat voor een latente energie die in essentie als potentiële geestelijke, spirituele zelfkennis aanwezig is, maar waar echter op een passieve wijze mee wordt omgegaan.
  • De yod patronen, die verwijzen naar een tegenoverliggend apex planeet of factor in een bepaald huis, zoals de Maan in Vissen als apex in het negende huis, als katalyserende factor waarmee een beoogd keerpunt kan worden bewerkstelligd. 
  • Vertex, een bijzonder karmisch component omdat het voorbestemde hulp aangeeft op het zielspad d.m.v. een omstandigheid of persoon die niet te voorspellen is, maar wel met een spiritueel, karmische bedoeling onverwacht op het juiste moment het pad kruist en een aanzet is tot het in gang zetten en bewerkstelligen van een ingrijpende transformatie, tegenwoordig ook wel ‘gamechanger’ genoemd.

Horoscoopvergelijking

Francine: Als we nu de synastrie (horoscoopvergelijking) laten zien van de Loge en mevrouw Blavatsky, dan zien we een bijzonder treffende coïncidentie. Haar vertex Zwarte Maan, d.w.z. haar hoog ontwikkeld bewustzijn van spiritueel leraarschap, valt op de vertex van onze Loge in het teken Boogschutter, wat staat voor ons aanwezige zelfexpressief vermogen de theosofische leringen uit te dragen in de hoedanigheid van boodschapper en leraarschap.

Daaraan zien we dat de ontmoeting met Blavatsky niet zomaar toevallig is geweest, maar dat zij de karmisch voorbestemde contactpersoon was om als spirituele boodschapper lerares en inspirator, het vrijheidsdenken in onze Loge te stimuleren en activeren. Denk aan de eerder genoemde grote driehoek van onze ‘oprichtingshoroscoop’ die hiermee in beweging wordt gezet. Dat wordt nog eens bevestigd door Uranus (‘de planeet van het ontwaken’) van Blavatsky’s horoscoop, die in het 7e huis in Waterman van de Loge valt en de logeleden aanspoort tot een meer vernieuwende grensverleggende aanpak om de theosofie als broederschap grotere bekendheid te geven.

Waar staan we nu als Loge?

We zien in de progressieve horoscoop van de Loge dat we als synchroniciteit vandaag (30 maart 2022) weer op een moment van een cyclisch herhaalpatroon van de Maansknopenas staan, ook wel een return genoemd t.o.v. de oprichtingshoroscoop. Dit is een nieuwe kans en een karmische oproep om ons opnieuw te bezinnen op onze verantwoordelijkheid en ons te beraden hoe we als Loge met elkaar vanuit ons huidig bewustzijnspotentieel de theosofie verder kunnen uitdragen in ons dagelijks leven. Het is een uitnodiging ons te focussen op alternatieve manieren om ons te profileren en ons ledenaantal te verruimen in een vorm die bij de huidige tijd paste.

Eeuwige wijsheid voor deze tijd

De conclusies die we uit Francine’s bevindingen kunnen trekken, vormen een bevestiging dat de huidige koers van de Loge Den Haag de juiste is: door het inzetten van nieuwe communicatiemiddelen een breder en vooral jonger publiek uit te nodigen om de wereld van de theosofie te verkennen.

Het is best lastig om jezelf spiritueel staande houden in een wereld die zo snel verandert en waar groepen in de samenleving steeds verder uiteengedreven worden. De theosofie is een levensfilosofie die mensen juist weer bij elkaar kan brengen. Met de eeuwige wijsheid als leidraad leer je datgene wat waardevol of nuttig is voor je bewustzijnsontwikkeling, te distilleren uit de onophoudelijke stroom van informatie die dagelijks op je afgevuurd wordt. Daarmee krijg je weer grip op je leven.

De Loge Den Haag biedt al 125 jaar de mogelijkheid om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en het uitstippelen van een individueel spiritueel pad. Ook in de toekomst zullen wij mensen uitnodigen om op hun eigen manier antwoorden te vinden op levensvragen, door studie, meditatie of gesprek. Dit zijn onze doelstellingen:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, maatschappelijke positie of huidskleur.
  2. To encourage the study of Comparative Religion, Philosophy and Science.
  3. To investigate unexplained laws of Nature and the powers latent in man.

Met heel veel enthousiasme zullen wij ons dan ook de komende jaren blijven inzetten om de mensen te laten weten dat er zoiets bestaat als theosofie, zoals mevrouw Blavatsky ons verzocht te doen.

Het werk is nog niet gedaan: een nieuwe cyclus begint.

History
en_USEnglish