4. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord

In de Tweede Wereldoorlog nam de bezetter het logepand in beslag en gebruikte het gebouw als bergplaats waardoor veel schade werd geleden aan vloeren en wanden. Ook werden er ongeveer 300 ruiten vernield. 

Uit vergaderstukken gedateerd 29 september 1945:

Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. Op 15 mei was de capitulatie en op 16 mei waren in de De Ruijterstraat twee Duitse officieren om een onderzoek in te stellen naar de loge. De heren lieten er dus geen gras over groeien. Op 17 mei kwamen zes Duitse soldaten om alles te verzegelen; zij namen het archief mee. Op 28 mei werd een en ander op straat en in de gang van ons gebouw gedeponeerd met de mededeling: “Geen interesse.”

In juni werd alles opnieuw verzegeld, nu door de Nederlandse politie in opdracht van “de Grüne”. Alle gelden en de gehele administratie, evenals de bibliotheek werden in beslag genomen, terwijl de inventaris gelijk met de bezittingen van andere humanitaire verenigingen op een openbare verkoping werd te gelde gemaakt.

Gelukkig bleek het gebouw na de oorlog nog steeds op naam van de Theosofia Stichting te staan zodat een begin kon worden gemaakt met het opknappen. Door een schenking kon er ook weer een bibliotheek aangelegd worden.  Tijdens de vergadering werd de wens uitgesproken om samenwerking met andere gelijksoortige verenigingen te stimuleren. Er werd ook besloten om in verschillende delen van de stad groepjes bijeen te roepen teneinde de buitenlandse theosofische tijdschriften welke gedurende de oorlog verschenen waren, te bestuderen en hierover te spreken.

Ook stelden ze een commissie samen om de occulte oorzaken van de oorlog te bestuderen. Het verlangen van de leden van de vergadering was licht te mogen brengen in de ‘denkverwarring en het denkbederf van deze tijd’ en metterdaad samen te mogen werken, ieder op zijn manier in dienst van den Meester, in het belang van deze duistere wereld.

Op 26 mei 1957 viert de Loge Den Haag samen met de eveneens jubilerende TVN, haar 60-jarig bestaan. Den Haag is op dat moment de grootste van de 38 loges van de Nederlandse afdeling. Mevrouw Top-Christensen is dan voorzitter.

In de jaren ’60 werden ruimtes verhuurd aan andere vrijmetselaarsloges en spirituele organisaties. Door een teruglopend ledenaantal en de hoge onderhoudskosten van het pand, zag de Theosofia Stichting zich in de jaren ’90 genoodzaakt het pand te verkopen. De nieuwe eigenaar werd het PTT-museum, het huidige museum Beeld en Geluid Den Haag. De Loge verhuisde in 1992, samen met de Loge Rakoczy, naar een dichtbij gelegen locatie: Laan van Meerdervoort 1A. 

In deel 5 van de geschiedenis van de Loge Den Haag: De Theosofie is ons thuis

History
en_USEnglish