1. Den Haag, bakermat van de theosofie in Nederland

1875  De tijdloze wijsheid als levensfilosofie De Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen. Mevrouw Blavatsky gebruikte oude esoterische bronnen, oosterse filosofieën en heilige geschriften van wereldreligies om een spirituele stroming vorm te geven die bekend zou worden onder de naam theosofie. Hiermee opende zij het esoterisch pad in het Westen en zorgde ervoor dat termen als karma en reïncarnatie nu bij iedereen bekend zijn. De...

2. Van huiskamer tot tempelcomplex

De 13 leden van de Loge Den Haag kwamen bij elkaar in de huiskamer van de secretaresse, mej. A.M. de Prez. De belangstelling nam echter zo snel toe dat er al gauw gezocht moest worden naar een grotere ruimte. Door middel van een Eigen Gebouw Fonds werd voldoende geld opgehaald om op 2 mei 1904 een herenhuis met het daar achter gelegen terrein aan te schaffen dat op 7 mei 1905 in gebruik werd genomen: De Ruijterstraat 67. Toen...

3. De hoogtijdagen in ons eigen gebouw

Het gebouw had een L-vormige plattegrond, waarin plaats was voor twee zalen voor ritueel gebruik, vijf cursuslokalen en een bibliotheek. De Bazel ontwierp ook de lampen, het meubilair en de glas-in-loodramen waarin de esoterische symboliek terug te vinden is. Het gebouw en interieur vormden een zogeheten Gesamtkunstwerk. De glas-in-loodramen met symboliek van onder meer lotusbloemen, kruisvormen en dierenriemtekens werden in 1992 vanwege de slechte staat en de wens voor dubbelglas, door de nieuwe eigenaar van het pand (PTT-museum, nu...

4. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord

In de Tweede Wereldoorlog nam de bezetter het logepand in beslag en gebruikte het gebouw als bergplaats waardoor veel schade werd geleden aan vloeren en wanden. Ook werden er ongeveer 300 ruiten vernield.  Uit vergaderstukken gedateerd 29 september 1945: Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. Op 15 mei was de capitulatie en op 16 mei waren in de De Ruijterstraat twee Duitse officieren om een onderzoek in te stellen naar de loge. De heren lieten er dus...

5. De theosofie is ons thuis

Ter gelegenheid van de opening van het logegebouw  Laan van Meerdervoort 1 A op 19 september 1992, hield de toenmalige voorzitter mevrouw Elisabeth Raven-Klapproth een toespraak waarvan we hieronder een gedeelte weergeven. “Ik heet u allen van harte welkom in ons nieuwe gebouw aan de Laan van Meerdervoort 1A. Veel dank gaat naar allen die hebben meegewerkt om dit huis gereed te maken voor zijn doel: spiritueel werk doen in dienst van de gemeenschap van alle werkers op deze...

Theosofie Den Haag, een zee van wijsheid

6. De geschiedenis herhaalt zich

Het dalende ledenaantal zette zich helaas voort. In 2003 wordt Wim Leys lid van de Loge Den Haag die voor een kentering zou zorgen. Hij vertelt erover tijdens zijn interview met Annelies Moerel in juli 2021: “Ik kwam bij de Loge Den Haag, die te lijden had onder de vergrijzing, net als andere loges. Dat ging mij aan mijn hart. Ik dacht, theosofie is zo waardevol, wij moeten dat bekend maken, zoals mevrouw Blavatsky ons ook gevraagd heeft. In...

7. Een nieuwe cyclus begint

Ter ere van het 125-jarig bestaan van de Loge, heeft Francine Rasenberg vanuit haar expertise een gecorrigeerde horoscoop gemaakt van 30 maart 1897, de oprichtingsdatum van onze loge waarin we een aantal boeiende aspecten aantreffen. Het geboortemoment van een levend wezen, organisatie of gebeurtenis is een momentopname, een snapshot van het op dat moment aanwezige kosmische planetenpatroon als sleutel om de karakteristieken, gedrag, kwaliteiten en uitdagingen als blauwdruk te onthullen in het licht van het te volgen levenspad. Ook...

nl_NLDutch