Tim Boyd

Tim Boyd (1953- ) is sinds april 2014 werkzaam als internationaal president van de Theosophical Society Adyar. Hij werd geboren in New York City en woonde daar zeventien jaar totdat hij vertrok om aan de Brown University in Providence, Rhode Island, te gaan studeren. Van daaruit stapte hij over naar de Universiteit van Chicago, waar hij cum laude afstudeerde als Bachelor of Arts in Public Affairs. In 1974 werd hij lid van de Theosophical Society in Amerika. Samen met Bill Lawrence, een TS-lid en mentor, en anderen stichtte hij een Theosofische spirituele gemeenschap in de binnenstad van Chicago. De groep gaf lessen over de Aloude Wijsheid, meditatie, en genezing. Zij werkten met risico- en achtergestelde jongeren, veranderden braakliggende terreinen in prijswinnende biologische voedseltuinen en plaatsten bijenkorven op de daken van plaatselijke gebouwen. De groep vormde een bedrijf (Royal Associates) dat zich aanvankelijk richtte op het opknappen en renoveren van in verval geraakte woongebouwen in hun gebied, om zo huisvesting te creëren voor gezinnen met lage en middeninkomens. Hun werk hielp buurten te stabiliseren door het opleiden van en werk verschaffen aan  lokale jongeren en de creatie van betaalbare woningen voor buurtbewoners.

In 1988 werd Tim nationale spreker voor de TS in Amerika. Van 1996 tot 2000 werkte hij in hospices als vrijwilliger in een team dat bestond uit artsen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. In 2007 werd hij voorzitter van de Theosophical Order of Service (TOS) USA, en in 2011 werd hij gekozen tot president van de TS in Amerika. Tims betrokkenheid bij de Theosophical Order of Service en het Chushul weeshuis in Tibet leidde tot een audiëntie bij de Dalai Lama, wat resulteerde in de sponsoring door de TS in Amerika van zijn bezoek aan Chicago in juli 2011 - een tweedaags evenement dat werd bijgewoond door 10.000 mensen. Het evenement bracht 400.000 dollar op, die allemaal werden gedoneerd aan onderwijsprojecten die Tibetaanse gemeenschappen wereldwijd helpen. In 2014 werd Tim herkozen als voorzitter van de TS in Amerika en ook gekozen tot voorzitter van de Theosophical Society Adyar. Hij verdeelt momenteel zijn tijd tussen het hoofdkwartier van de TS Adyar in Chennai, India, en zijn huis in Chicago, Illinois, VS, waar hij woont met zijn vrouw, Lily, en dochter, Angelique.


 

Tim Boyd: The Journey of Self-Transformation (English)

Tim Boyd - Next Steps: The Ageless Wisdom in Shifting Times (English)

Tim Boyd - Theosophy: A Spiritual Legacy for Humanity (English)

Hieronder vind u een aantal artikelen van Tim Boyd uit Theosofia over diverse onderwerpen.

Toeval bestaat niet

Een van de steeds terugkerende ervaringen van mensen die een Bijna Dood Ervaring (BDE), of Nabij de Dood Ervaring, hebben gehad, is de terugblik op het leven waarbij in één of andere vorm de belangrijke daden en patronen van een leven worden verduidelijkt. In de terugblik is het vaak zo dat wat in iemands gewone leven zonder betekenis of onbeduidend leek, als uiterst belangrijk naar voren komt. Vaak vindt dit overzicht van gebeurtenissen van een heel leven plaats in een paar seconden ‘werkelijke tijd’. Het duidelijke na-effect van deze ervaring is meestal een gevoel van doelgerichtheid en richting. Lees hier verder of download de PDF: Toeval bestaat niet

Over eenheid

Er zijn verschillende manieren waarop we het principe van eenheid kunnen toepassen. Vaak wordt het voorbeeld gebruikt van een dokter die een recept geeft. Als we naar een goede dokter zouden gaan, zou hij ons eerst onderzoeken, en daarna een diagnose stellen, maar een werkelijk heel goede dokter zou waarschijnlijk tewerk gaan op verschillende niveaus. Hij zou onze conditie onderzoeken en dingen voorschrijven die ook op andere niveaus werken, zoals lichaamsbeweging, een verandering van dieet, enzovoort. Hij zou zelfs zo ver kunnen gaan dat hij ons zou vertellen dat we naar de kwaliteit van ons denken moeten kijken. Hij zou dan iets kunnen aanbevelen om te lezen, en zelfs een oefening in gebed of meditatie. Lees hier verder of download de PDF: Tim Boyd Over eenheid

Mijmeringen over de geschiedenis en de invloed van de Theosophical Society

Op deze 142e internationale conventie in Adyar is het goed om eens terug te kijken en ons te herinneren waar we vandaan zijn gekomen. De TS werd in 1875 in New York gesticht, hoewel het hoofdkwartier tegenwoordig in Adyar, Chennai, India te vinden is. De TS bloeide een tijd lang in New York. In 1878 werd besloten om de werkzaamheden van de jonge organisatie naar India te verplaatsen. In die tijd waren de omstandigheden in India heel anders dan tegenwoordig. In die tijd heerste daar de Britse Raj, een koloniale macht.
Lees hier verder of download de PDF: Mijmeringen over de geschiedenis en de invloed van de Theosophical Society

De wetenschap van verwondering

Net als veel andere spirituele groeperingen wereldwijd doet de Theosophical Society Adyar (TS) tegenwoordig veel moeite om te proberen de leringen en ervaringen van het spirituele leven in overeenstemming te brengen met de hedendaagse wetenschap. Het laatste wat iemand in onze tijd wil, is te worden beschouwd als ‘onwetenschappelijk’. Deze druk om te knielen voor het altaar van de wetenschap is zowel een zegen als een vloek geweest bij het populariseren van waarheden betreffende bewustzijn en innerlijke leven.
Lees hier verder of download de PDF: De wetenschap van verwondering

De betekenis van ons werk

Het thema voor deze 144e conventie is Nurturing the Seed (het zaad koesteren). De analogie van het zaad vereist enige definitie: een zaadje is een embryo, leven in een beschermend omhulsel. Onze belangstelling is niet tuinbouwkundig, maar houdt verband met de ziel, het verborgen leven in het omsluitende omhulsel van de menselijke persoonlijkheid. De uiteindelijke uitdrukking van dat leven is afhankelijk van het oplossen van het omhulsel, op de juiste manier en op de juiste tijd. Maar hoe kent men die manier en die tijd?
In Aan de Voeten van de Meester doet de jonge Krishnamurti een veelomvattende uitspraak: Er zijn op de hele wereld maar twee soorten mensen, zij die weten en zij die niet weten, en op deze kennis … komt het aan. Lees hier verder of download de PDF: De betekenis van ons werk

nl_NLDutch