We humans have the unique ability of storytelling which is a powerful way to share your experiences with others. We often recognize our own behavior in someone else's story and we can empathize with the emotions that this experience evokes in the other person. This creates a bond.  

Since the beginning of time, we have passed on stories to members of our community and to our children. These stories reveal who we are, what we have experienced and what we consider important in life. They deal with universal themes of good and evil, growth and decline, and life and death. 

Voor ons jubileum interviewde Annelies Moerel zes (oud-)voorzitters van de Loge Den Haag en de Theosofia Stichting om uit te vinden welk pad naar bewustzijnsontwikkeling zij bewandelden en welke rol de theosofie daarin gespeeld heeft. En hoe zien zij de toekomst?

"Waar ik persoonlijk erg door ben geraakt zijn de stanza’s uit de Geheime Leer. Ik dacht, het is een sprookje, een sage. Je kan je er zo aan overgeven: ‘Vader, moeder spinnen een web en aan de bovenkant maken ze het vast aan geestbewustzijn en aan de onderkant maken ze het vast aan oermaterie. Toen zijn ze begonnen de kosmos te weven’. Dat vind ik zo’n inspirerende en prachtige stanza."

LEES HIER HET INTERVIEW MET ELISABETH RAVEN

“Ik zag een advertentie in de krant staan over een cursus Geheime Leer, die  werd gegeven door Nan Meijer. Mijn eerste boek over theosofie was dus de Geheime Leer. Theosofie is voor mij een weg naar zelfkennis. Het is de kennis die je vertelt dat je uit de eenheid komt, op reis gaat naar de veelheid en uiteindelijk ook weer naar die eenheid zal terugkeren. Het is de ontwikkeling van het OM dat ook wederkeert naar het punt vanwaar zij is gekomen.”

LEES HIER HET INTERVIEW MET HANS VAN AURICH

"Theosofie en de VKK zijn op meerdere niveaus met elkaar verbonden. De broederschap die wij als theosofen uitdragen is dezelfde voor Vrij-Katholieken. Het weten dat wij allen onlosmakelijk met elkaar en alles verbonden zijn."

LEES HIER HET INTERVIEW MET IMELDE RUBERTI

''Theosofie is voor mij ten eerste een kompas tot zelfrealisatie. Dat is het doel van de theosofie en daarvoor zijn wij hier op aarde. Ten tweede is het een norm voor het leven. Theosofie is niet voor mensen die egoïstisch zijn. Het is voor mensen die ethisch willen handelen, die goed willen doen en die een geweten hebben. Dat vind je vooral in de werken van Annie Besant. Ten derde is het een gids om kennis te verwerven.''

LEES HIER HET INTERVIEW MET WIM LEYS

 

"Krishnamurti's ‘Aan de voeten van de meester’, dat is doorgegeven door de meesters van wijsheid, dat is zo’n mooi en eenvoudig boekje. Daar zou je allemaal geeltjes van kunnen maken om op je koelkast te plakken. Daar staan allemaal dingen op om rekening mee te houden, zoals je bewust zijn van wat je zegt, goed handelen en goed doen. Het is allemaal zo logisch en toch fijn dat het allemaal opgeschreven staat in een klein handig kroonjuweeltje.”

LEES HIER HET INTERVIEW MET JAN MAARTEN BRAAK

“Een mooie boeddhistische uitspraak is: Wijsheid is kennis die in het hart is afgedaald. Kennis zit in je hoofd, kennis haal je uit boeken, maar wijsheid is doorleefde kennis. Theosofie moet je in de praktijk brengen, moet je doen, je kunt niet alles uit boeken halen. Gebruik de boeken als richtlijn, want het allerbelangrijkste moet je doorleven en voelen en dat doe je niet door dingen uit je hoofd te leren.”

LEES HIER HET INTERVIEW MET RIA SCHOPMAN

en_USEnglish