Tim Boyd

Mr Tim Boyd (1953– ) has been serving as international President of the Theosophical Society Adyar since April of 2014. He was born in New York City and lived there for seventeen years until he left to attend Brown University in Providence, Rhode Island. From there he transferred to the University of Chicago, where he was an honors graduate with a Bachelor of Arts degree in Public Affairs. He joined the Theosophical Society in America in 1974. Together with Bill Lawrence, a TS member and mentor, and others he founded a Theosophical spiritual community in Chicago's inner city. The group held classes on the Ageless Wisdom, meditation, and healing. They worked with at-risk and disadvantaged youth, transformed vacant lots into award-winning organic food gardens, and placed beehives on the roofs of local buildings. The group formed a business (Royal Associates) that initially focused on reclaiming and renovating deteriorating residential buildings in their area, creating housing for low- and middle-income families. Their work helped stabilize neighborhoods through the training and employment of local youth and the creation of affordable homes for area residents.

In 1988 Tim became a national lecturer for the TS in America. From 1996 to 2000 he worked in hospice services as a volunteer in a team that involved doctors, social workers, and nurses. In 2007 he became president of the Theosophical Order of Service (TOS) USA, and in 2011 was elected President of the TS in America. Tim’s involvement with the Theosophical Order of Service and the Chushul orphanage in Tibet led to an audience with the Dalai Lama, which resulted in the TS in America sponsoring his visit to Chicago in July of 2011 — a two-day event attended by 10,000 people. The event raised $400,000, all of which was donated to educational projects aiding Tibetan communities worldwide. In 2014 Tim was re-elected as TS in America President and also elected President of the Theosophical Society Adyar. He currently shares his time between the headquarters of the TS Adyar in Chennai, India, and his home in Chicago, Illinois, USA, where he lives with his wife, Lily, and daughter, Angelique.


 

Tim Boyd: The Journey of Self-Transformation (English)

Tim Boyd - Next Steps: The Ageless Wisdom in Shifting Times (English)

Tim Boyd - Theosophy: A Spiritual Legacy for Humanity (English)

Hieronder vind u een aantal artikelen van Tim Boyd uit Theosofia over diverse onderwerpen.

Toeval bestaat niet

Een van de steeds terugkerende ervaringen van mensen die een Bijna Dood Ervaring (BDE), of Nabij de Dood Ervaring, hebben gehad, is de terugblik op het leven waarbij in één of andere vorm de belangrijke daden en patronen van een leven worden verduidelijkt. In de terugblik is het vaak zo dat wat in iemands gewone leven zonder betekenis of onbeduidend leek, als uiterst belangrijk naar voren komt. Vaak vindt dit overzicht van gebeurtenissen van een heel leven plaats in een paar seconden ‘werkelijke tijd’. Het duidelijke na-effect van deze ervaring is meestal een gevoel van doelgerichtheid en richting. Lees hier verder of download de PDF: Toeval bestaat niet

Over eenheid

Er zijn verschillende manieren waarop we het principe van eenheid kunnen toepassen. Vaak wordt het voorbeeld gebruikt van een dokter die een recept geeft. Als we naar een goede dokter zouden gaan, zou hij ons eerst onderzoeken, en daarna een diagnose stellen, maar een werkelijk heel goede dokter zou waarschijnlijk tewerk gaan op verschillende niveaus. Hij zou onze conditie onderzoeken en dingen voorschrijven die ook op andere niveaus werken, zoals lichaamsbeweging, een verandering van dieet, enzovoort. Hij zou zelfs zo ver kunnen gaan dat hij ons zou vertellen dat we naar de kwaliteit van ons denken moeten kijken. Hij zou dan iets kunnen aanbevelen om te lezen, en zelfs een oefening in gebed of meditatie. Lees hier verder of download de PDF: Tim Boyd Over eenheid

Mijmeringen over de geschiedenis en de invloed van de Theosophical Society

Op deze 142e internationale conventie in Adyar is het goed om eens terug te kijken en ons te herinneren waar we vandaan zijn gekomen. De TS werd in 1875 in New York gesticht, hoewel het hoofdkwartier tegenwoordig in Adyar, Chennai, India te vinden is. De TS bloeide een tijd lang in New York. In 1878 werd besloten om de werkzaamheden van de jonge organisatie naar India te verplaatsen. In die tijd waren de omstandigheden in India heel anders dan tegenwoordig. In die tijd heerste daar de Britse Raj, een koloniale macht.
Lees hier verder of download de PDF: Mijmeringen over de geschiedenis en de invloed van de Theosophical Society

De wetenschap van verwondering

Net als veel andere spirituele groeperingen wereldwijd doet de Theosophical Society Adyar (TS) tegenwoordig veel moeite om te proberen de leringen en ervaringen van het spirituele leven in overeenstemming te brengen met de hedendaagse wetenschap. Het laatste wat iemand in onze tijd wil, is te worden beschouwd als ‘onwetenschappelijk’. Deze druk om te knielen voor het altaar van de wetenschap is zowel een zegen als een vloek geweest bij het populariseren van waarheden betreffende bewustzijn en innerlijke leven.
Lees hier verder of download de PDF: De wetenschap van verwondering

De betekenis van ons werk

Het thema voor deze 144e conventie is Nurturing the Seed (het zaad koesteren). De analogie van het zaad vereist enige definitie: een zaadje is een embryo, leven in een beschermend omhulsel. Onze belangstelling is niet tuinbouwkundig, maar houdt verband met de ziel, het verborgen leven in het omsluitende omhulsel van de menselijke persoonlijkheid. De uiteindelijke uitdrukking van dat leven is afhankelijk van het oplossen van het omhulsel, op de juiste manier en op de juiste tijd. Maar hoe kent men die manier en die tijd?
In Aan de Voeten van de Meester doet de jonge Krishnamurti een veelomvattende uitspraak: Er zijn op de hele wereld maar twee soorten mensen, zij die weten en zij die niet weten, en op deze kennis … komt het aan. Lees hier verder of download de PDF: De betekenis van ons werk

en_USEnglish