1. Den Haag, bakermat van de theosofie in Nederland

1875  De tijdloze wijsheid als levensfilosofie

De Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen. Mevrouw Blavatsky gebruikte oude esoterische bronnen, oosterse filosofieën en heilige geschriften van wereldreligies om een spirituele stroming vorm te geven die bekend zou worden onder de naam theosofie. Hiermee opende zij het esoterisch pad in het Westen en zorgde ervoor dat termen als karma en reïncarnatie nu bij iedereen bekend zijn.

De moderne New Age, Antroposofie, yogascholen en vele andere populaire bewegingen, putten uit de kennis die mevrouw Blavatsky via de theosofie naar het Westen heeft gebracht. Ook in Nederland was veel interesse voor deze nieuwe levensbeschouwing.

1881  Post Nubila Lux

Adelberth de Bourbon Naundorff door Henry Havard, Le Monde illustre 1873

Op 27 juni 1881 werd in Den Haag, waar van oudsher veel belangstelling is voor esoterische stromingen, door Adelberth de Bourbon de eerste theosofische loge opgericht: Post Nubila Lux (Na de nevelen het licht). De Bourbon correspondeerde o.a. met kolonel Olcott en mevrouw Blavatsky en ontving een door hen ondertekende loge-bul waar de afdelingsnaam nog op ingevuld moest worden. Na zijn overlijden in 1887 leidde Post Nubila Lux een slapend bestaan.

1897  Een theosofisch centrum, verheven tot Loge

Op 17 februari 1895 werd een theosofisch centrum opgericht dat op 30 maart 1897 tot loge verheven werd. De Loge Den Haag zorgde er daarna met zes andere centra in Amsterdam, Buurmalsen, Haarlem, Den Helder, Rotterdam en Vlaardingen voor, dat er een landelijke afdeling kwam van de TS, de Theosofische Vereniging in Nederland. De oprichters van de Haagse loge zijn:
K.J.B. van der Beek
H.N. van Ameron
G.H. Adema
E.L.A. van Vliet
J. Strang
H.A.M. van Ginkel
K. van Bodenhausen

In deel 2 van de geschiedenis van de Loge Den Haag: Van huiskamer tot tempelcomplex

nl_NLDutch